Båtklubben

STYRELSE

Ordförande:
Björn Hoftvedt
bhoftved@icloud.com
balerodbk@gmail.com
+47 91142433

Sekreterare:
Marita Saether
marita.saether@volvocars.com
balerodbk@gmail.com
+47 91565919

Kassör:
Annette Paulsson
nettanjahuu@hotmail.com
balerodbk@gmail.com
0526-13338, 0760177287

Ledamot:
Kent Mattsson
0739484250

Ledamot:
Harry Olsson
+47 47258451

Ledamot:
Morten Solvang
0705175617

Suppleant
Lars Johnsson
 


Meddelande


Datum för årsstämman 2019 är 14: april omedelbart efter årsstämman i samfälligheten.  Motioner som önskas behandlad på årsstämman måste skickas styrelsen senast 1: mars.

Bommarna sätts i vattnet  13: april.

Båtägare som bor utanför Båleröd, och som önskar hyra plats för säsongen, måste anmäla till Båtklubben senast 1: mars.
Hyran är 3 400 kronor inklusiv administration och vägavgift.


Säsongen 2019

Vid byte av bommar kontakta styrelsen vid Morten Solvang

Använda gästplatser
Kontakt Morten Solvang
Platsen kan bokas för tre dagar i taget. Medlemmar av samfälligheten som inte er medlem av båtklubben, kan boka platsen för 100 kronor dygnet.

Uthyrning i andra hand
Uthyrning till medlemmar i Båleröd samfällighet sker direkt mellan medlemmarna
Uthyrning till båtägare utanför Båleröd kontakta Båtklubben - balerodbk@gmail.com 

En kajak ställning har satts upp nedanför backen. Platserna används efter först till kvarn principen, och det finns inga fasta platser.
Norra-Södra bryggan 2018_1.pdf
click to download


Kallelse Årsstämman 2019

Styrelseprotokoll

Protokoll 2018-10-13.pdf
click to download
Protokoll konstituerande möte 2018-07-31.pdf
click to download
Protokoll 2019-02-02_1.pdf
click to download

Årsmøteprotokoll

Årsmötesprotokoll Båleröd båtklubb 2018.pdf
click to download
protokoll extrastämma 2017-10-21.jpg
click to download
Årsstämmans protokoll 2017.pdf
click to download
Årsstämmans protokoll 2016.pdf
click to download

Dokument

20161218 Miljöplan Båleröds Båtklubb (Rev 2).pdf
click to download
Hamnreglemente-2017.pdf
click to download
20140614 If Försäkringsbrev (2014).pdf
click to download
Stadgarna 2017.pdf
click to download


Kölista
 

Kölista båtplatser
1. Knut Schulz-Jänisch önskar 3,5 m

Kölista sjöbodar
1. Terje Möller 2012
2, Per Paulsson 2013
3, Elisabeth Reinertsen 2015 - inte medlem av båtklubben
4, Lars Johnsson 2017