Båtklubben

STYRELSE

Ordförande:
Björn Hoftvedt
bhoftved@icloud.com
balerodbk@gmail.com
+47 91142433

Sekreterare:
Marita Saether
+47 91565919
marita.saether@volvocars.com
balerodbk@gmail.com
0526-26030, 0730851031

Kassör:
Annette Paulsson
​nettanjahuu@hotmail.com
balerodbk@gmail.com
0526-13338, 0760177287

Ledamot:
Kent Mattsson
0739484250

Ledamot:
Harry Olsson
​+47 47258451

Ledamot:
 Morten Solvang
0705175617

Suppleant
Lars Johnsson

Meddelande


Bommarna tas upp 20 oktober 2018


 

Säsongen 2018
 


Vid byte av bommar kontakta styrelsen
Kontakt, Morten Solvang

Använda gästplatser
Kontakt Morten Solvang

Uthyrning i andra hand
Uthyrning till medlemmar i Båleröd samfällighet sker direkt mellan medlemmarna
Uthyrning till båtägare utanför Båleröd kontakta Malin Samuelsson

En kajak ställning har satts upp nedanför backen. Platserna används efter först till kvarn principen, och det finns inga fasta platser.
Norra-Södra bryggan 2018.pdf
click to download

Kallelse Årsstämman 2018

Dagordning-årstämma 2018.pdf
click to download
8 Styrets verksamhetsberättelse.pdf
click to download
16 Framställningar från styrelsen....pdf
click to download
10 Balansräkning 2017.pdf
click to download
10 Resultaträkning 2017.pdf
click to download
12 Disposition av årets resultat.pdf
click to download
13 Faställande av årlig avgift för 2019.pdf
click to download
9 Revisionsberättelse 2017.pdf
click to download

Mötesprotokoll

Protokoll konstituerande möte 2018-07-31.pdf
click to download
Årsmötesprotokoll Båleröd båtklubb 2018.pdf
click to download
protokoll extrastämma 2017-10-21.jpg
click to download
Årsstämmans protokoll 2017.pdf
click to download
protokoll 17-11-11.pdf
click to download
protokoll 17-08-10 konstituerande möte.pdf
click to download
protokoll 17-07-02.pdf
click to download
protokoll 17-04-01.pdf
click to download
protokoll 16-12-11 pdf.pdf
click to download
protokoll 16-08-28 konstituerande möte pdf.pdf
click to download
Årsstämmans protokoll 2016.pdf
click to download

Dokument

20161218 Miljöplan Båleröds Båtklubb (Rev 2).pdf
click to download
Hamnreglemente-2017.pdf
click to download
20140614 If Försäkringsbrev (2014).pdf
click to download
Stadgarna 2017.pdf
click to download


Kölista
 


Kölista Båtplatser
1. Mikael Niklasson, önskar 3,5 och 3m bredvid varandra.
2. Paulsson, önskar en 3,5 m


Kölista Sjöbodar
1. Terje Möller 2012
2, Per Paulsson 2013
3, Elisabeth Reinertsen 2015
4, Lars Johnsson 2017