Båtklubben

STYRELSE

Ordförande:
Björn Hoftvedt
bhoftved@icloud.com
balerodbk@gmail.com
+47 91142433

Sekreterare:
Malin Samuelsson
vesslan11@yahoo.se
balerodbk@gmail.com
0526-26030, 0730851031

Kassör:
Annette Paulsson
​nettanjahuu@hotmail.com
balerodbk@gmail.com
0526-13338, 0760177287

Ledamot:
Kent Mattsson
0739484250

Ledamot:
Harry Olsson
​+47 47258451

Ledamot:
 Morten Solvang
0705175617

Suppleant
Lars Johnsson
 

Meddelande

Årsstämman blir 28/7 direkt efter samfällighetens årsstämma som börjar kl. 14.00 i församlingshemmet i Skee.
Ärenden som önskas behandlas måste vara hos styrelsen senast 20/6

 

Bommarna tas upp 20 oktober 2018


 

Säsongen 2018
 


Vid byte av bommar kontakta styrelsen
Kontakt, Morten Solvang

Använda gästplatser
Kontakt Morten Solvang

Uthyrning i andra hand
Uthyrning till medlemmar i Båleröd samfällighet sker direkt mellan medlemmarna
Uthyrning till båtägare utanför Båleröd kontakta Malin Samuelsson

En kajak ställning har satts upp nedanför backen. Platserna används efter först till kvarn principen, och det finns inga fasta platser.
Norra-Södra bryggan 2017..pdf
click to download

Kallelse Årsstämman 2017

Dagordning-årstämma (2).pdf
click to download
Verksamhetsberättelse 2016-17.pdf
click to download
Resultat och balans.pdf
click to download
Räkenskapskontroll.pdf
click to download
12 Disposition av överskott.pdf
click to download
14 Värde andelar 2018.pdf
click to download
15 Ersättningar till styrelsen och andra.pdf
click to download
16 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.pdf
click to download
Motion - tidpunkt-KM-USM.pdf
click to download
Motion-tidpunkt-AP.pdf
click to download
Motion-uthyrning.pdf
click to download
Stadgar-utkast-2017-07.pdf
click to download

Mötesprotokoll

protokoll extrastämma 2017-10-21.jpg
click to download
Årsstämmans protokoll 2017.pdf
click to download
protokoll 17-11-11.pdf
click to download
protokoll 17-08-10 konstituerande möte.pdf
click to download
protokoll 17-07-02.pdf
click to download
protokoll 17-04-01.pdf
click to download
protokoll 16-12-11 pdf.pdf
click to download
protokoll 16-08-28 konstituerande möte pdf.pdf
click to download
Årsstämmans protokoll 2016.pdf
click to download

Dokument

20161218 Miljöplan Båleröds Båtklubb (Rev 2).pdf
click to download
Hamnreglemente-2017.pdf
click to download
20140614 If Försäkringsbrev (2014).pdf
click to download
Stadgarna 2017.pdf
click to download


Kölista
 


Kölista Båtplatser
1. Mikael Niklasson, önskar 3,5 och 3m bredvid varandra.
2. Paulsson, önskar en 3,5 m


Kölista Sjöbodar
1. Terje Möller 2012
2, Per Paulsson 2013
3, Elisabeth Reinertsen 2015
4, Lars Johnsson 2017